Τα υλικά αγαθά που αναζητάτε...

Products

At C.P. Petroemboriki Ltd we understand the importance of material that value quality.

Therefore we offer you selected building materials/products from the best factories, at the most competitive prices with our main goal for you to build all you ever dreamed of.

Main » Fireplaces » Accessories » Product Details
  

Description
Adjustable cool air inlet grill Περσίδα εισαγωγής ψυχρού αέρα, ρυθμιζόμενη

Technical Data
27x19,5cm