Τα υλικά αγαθά που αναζητάτε...

Products

At C.P. Petroemboriki Ltd we understand the importance of material that value quality.

Therefore we offer you selected building materials/products from the best factories, at the most competitive prices with our main goal for you to build all you ever dreamed of.

Main » Fireplaces » Accessories » Product Details
  

Description
Warm air outlet grill 27x19,5cm with vent diameter 100 & 75
Περσίδα εξόδου θερμού αέρα ρυθμιζόμενη 27x19,5cm, με διάμετρο στόμιου 100 & 75

Technical Data